Výberová komisia vybrala nového náčelníka. Potvrdiť ho ešte musí poslanecký zbor

0

V pondelok 28. októbra 2019 sa uskutočnilo plánované výberové konanie na miesto náčelníka Mestskej polície Snina. Prihlásilo sa 9 uchádzačov, ktorí aj splnili všetky potrebné kritéria výberového konania a zároveň sa zúčastnili verejného vypočutia kandidátov za účasti výberovej komisie. Za členov výberovej komisie boli vymenovaní poslanci a jeden člen bol určený zamestnaneckou radou.

Výberová komisia ustanovená primátorkou mesta Ing. Danielou Galandovou bola v zložení: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún, Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin a Peter Juško.

Za predsedu výberovej komisie členovia zvolili JUDr. Dušana Hačka a za zapisovateľku vo výberovom konaní bola určená Mgr. Anna Brečková.

Každý účastník výberového konania prezentoval svoj návrh koncepcie činnosti mestskej polície a odpovedal na otázky výberovej komisie. Výberová komisia odsúhlasila tajné hlasovanie, po ukončení verejného vypočutia prihlásených účastníkov výberového konania bolo rozdaných 14 hlasovacích lístkov a vrátilo sa 14 platných hlasovacích lístkov.

Úspešného uchádzača vymenúva Mestské zastupiteľstvo v Snine na návrh primátorky mesta v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Zdroj: snina.sk