Snina sa môže pýšiť najmodernejším RTG prístrojom

0

Predstavitelia sninskej nemocnice, ktorá patrí pod mesto a zástupcovia sninskej samosprávy oficiálne uvideli do života nový moderný RTG prístroj.

Ministerstvo financií poskytlo mestu Snina na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení sumu 230 000 Eur. Táto čiastka bola rozdelená na nákup nového röntgenu a sterilizátora. Ten starý už po 17 rokoch doslúžil. Mesto prispelo ďalšou finančnou čiastkou, a to 6000 Eur na rekonštrukčné práce pre sterilizátor a projektovú dokumentáciu.

Nový prístroj má životnosť 20 rokov.

Spĺňa všetky najmodernejšie kritériá

Ostatní čítajú
1 z 22

Nový prístroj nemocnica už potrebovala. RTG prístroj je s priamou digitalizáciou a spĺňa najmodernejšie kritériá. Prednosťou je kvalita snímky, čas a s ním spojené aj zdravie občanov.

Životnosť prístroja je plánovaná na 20 rokov a bude slúžiť pacientom z celého regiónu.

Zdroj: www.snina.sk