Humenné dobehli ďalšie pokuty za rozhodnutia z čias bývalého vedenia

0

Oficiálna stránka mesta Humenné informuje obyvateľov o ďalších pokutách kvôli rozhodnutiam z čias primátorovania Jany Vaľovej. Jedná sa o pokuty za nedodržanie legislatívy.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), Inšpektorát životného prostredia Košice, uložila Mestu Humenné pokutu vo výške 3 200 eur, za nepovolený výrub 32 ihličnatých drevín pri realizácii stavby „Rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch Detská poliklinka a Mestská polícia v Humennom“.

SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice vykonal dňa 23. mája 2019 štátny dozor na dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny. Podnet na vykonanie štátneho dozoru podal občan.
Na základe výsledkov kontroly bolo konštatované, že realizátor (TESAR-DACH, s.r.o.) v októbri až novembri 2018 bez príslušného povolenia vyrúbal celkovo 32 ihličnanov.

Parkovisko pri detskej poliklinike bolo realizované v rýchlom časovom slede, tesne pred komunálnymi voľbami (konali sa 10. novembra 2018).

Ostatní čítajú
1 z 22

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby bola podpísaná 16. októbra 2018 a stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané o deň neskôr, 17. októbra. Zrealizovaná stavba bola odovzdaná mestu 7. decembra 2018.

Stromy vyrúbali bez povolenia

Výrub stromov realizoval zhotoviteľ stavby, ktorý ich však vyrúbal bez toho, aby si vyžiadal predloženie povolenia na výrub.
Je potrebné pripomenúť, že Mesto Humenné ako stavebník a zároveň objednávateľ bolo podľa príslušnej legislatívy povinné zabezpečiť potrebné povolenie na výrub drevín, čo sa v tomto prípade nestalo.

Mesto Humenné v decembri 2019 spomínanú pokutu aj s trovami konania v plnej výške už uhradilo.

Text a foto: Ľuboš Ondovčin (www.humenne.sk)